Këngë

“Agu i mëngjesit”

References

Slides list - 0 / 0

Mirgen Huba
Mirgen Huba: kam lindur në Lezhë, por jetoj prej shumë vitesh në Tiranë. Në vitin 2006, me 3 muzikantë të tjerë krijuam bandën C.O.D.Y. Aty këndoja dhe shkruaja tekstet.