Mirgen Huba

Mirgen Huba: kam lindur në Lezhë, por jetoj prej shumë vitesh në Tiranë. Në vitin 2006, me 3 muzikantë të tjerë krijuam bandën C.O.D.Y. Aty këndoja dhe shkruaja tekstet. Materialet janë paraqitur gjithmonë në shqip. Edhe pas shpërbërjes - prej forcash mbinjerëzore - së bandës, unë kam vazhduar aktivitetet, sidomos në performancat live në ato ambjente që ofrojnë disa qytete shqiptare, duke bashkëpuar me instrumentistë të ndryshëm. Bashkëpunoj edhe me grupe nga rajoni dhe kam qenë pjesmarrës në disa aktivitete e festivale muzikore të organizuara nga projekte të ndryshme në vend.

instagram - mirgen. huba.vet