Into Thin Air - The band


References

Slides list - 0 / 0

Into Thin Air
Into Thin Air është krijuar në maj 2016. Ka nisur nga një jam session spontan që më vonë u kthye në një projekt më serioz që ka për synim kryesor kompozomin e muzikës origjinale pa barriera.